Кръвосъсирване

Наименование
Протромбиново време ( PT ) INR
aPTT
Фибриноген
Време на кървене
Време съсирване
Д димер ( D-dimer )