Урина-Общо хим. и седимент 

Условия за вземане: Препоръчително е да е първа сутрешна урина.

Допълнителна информация:

Изследването на урината е скринингово изследване ( обикновенно с тест лента ) и микроскопиране на седимента за клетки и формени елементи.Показателно е за функцията на бъбреците, черния дроб, ендокринната система. Може да се използва и за откриване на инфекциозни заболявания ( Хепатит, Цистит и Пиелонефрит), Диабет, усложнения на бременноста. Множество други заболявания водят до отклонения в показателите на урината, стандартно изследвани в панела Общо химическо изследване и Седимент ( ОХИ ). По принцип информацията за състава на урината е по отношение на първата сутрешна урина и по-специално средната порция отделена спонтанно. Възможно е и изследване на други порции урина или в друго време на денонощието по указание на лекуващия лекар или по изскване на лабораторията. Панела съдържа следните изследвания:

 • pH (Urine)
 • Относително тегло ( Specific gravity )
 • Белтък ( Protein )
 • Глюкоза ( Glucose )
 • Еритроцити ( Erythrocytes )
 • Билирубин ( Bilirubin )
 • Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Нитрити ( Nitrite )
 • Кетони ( Ketones )

В седимента се търсят най-често следните елементи:

 • Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Кристали на пикочната киселина ( Cryst. uric acid )
 • Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Кристали на аморфни урати ( Amorphous urates )

В седимента могат да се наблюдават и различни други кристали, туморни клетки, бактерии и др. Тези находки се описват при необходимост.