ПКК-Пълна кръвна картина 

Условия за вземане:

Допълнителна информация:

Изследването показва изброяване на кръвните клетки (левкоцити, еритроцити, тромбоцити) диференциално броене на левкоцитите в процент и абсолютен брой, определяне на концентрацията на хемоглобин, хематокрит, допълнителни показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Изследването е неспецифично за различните болестни състояния.

Еритроцити (RBC)

 • Намленият брой на еритроцитите е характерен белег за анемиите.
 • Увеличеният брой на еритроцитите може да се наблюдава при еритремия, хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, голяма загуба на течности и други. Физиологично увеличение има при новородени и голяма надморска височина.

Стойности

ВъзрастМ/ЖМЖ
Деца до 6м.3,1-4,5  
От 1 до 18год.3,7-5,3  
Над 18 години3,7-6,24,2-6,23,7-5,4

Мерна единица: Т/L

Хемоглобин (HGB)

Повишава се и се понижава успоредно с броя на еритроцитите, Нивото му зависи от пол, възраст, надморска височина

Стойности

Деца до 5г.МЖ
90-130130-180115-160

Мерна единица: Т/L

Хематокрит (HCT)

Дава информация за обемното участие на кръвните клетки в общия обем кръв. Намалява при анемии, повишава се при състояния, протичащи с увеличение на еритроцитите.

Стойности

Деца до 5г.МЖ
30-4636-5435-47

Мерна единица: % (проценти)

Среден обем на еритроцитите: (MCV)

Стойности

Деца до 3г.М/Ж
73-11082-98

Мерна едининица: fl

Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита (MCH)

Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцитите

Стойности

Деца до 3г.М/Ж
24-3627-33

Мерна едининица: pg

Средна концентрация на хемоглобин е еритроцитите (MCHC)

Показва средната концентрация на хемоглобин в даден обем от еритроцити

Стойности

Деца до 3г.М/Ж
250-370295-360

Мерна едининица: g/L

Средна концентрация на хемоглобин е еритроцитите (MCHC)

Показва средната концентрация на хемоглобин в даден обем от еритроцити

Стойности

Деца до 3г.М/Ж
250-370295-360

Мерна едининица: g/L

Девиация на еритроцитите(RDW)

Увеличението е характерно за наличието на еритроцити с различна големина

Стойности от 11,0% -16,0 %

Тромбоцити (PLT)

Стойности от 150-500 G/L

Среден обем на тромбоцитите (MPV)

Аналогично на RDW при еритроцитите. Средният обем на тромбоцитите представлява общия обем на всички тромбоцити, разделен на техния брой. Той е показателен за еднаквостта в големината на тромбоцитите.

Стойности от 7,5-11,5 fL

Левкоцити (WBC)

Повишаване на броя на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни и гнойни процеси, левкози и други. Физиологично броят на белите кръвни клетки при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането. Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други. Върху броя на левкоцитите оказват влияние фактори като възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Наблюдават се и денонощни колебания в броя на левкоцитите. Дава информация за възможностите на тялото да се бори с различни заболявания. В допълнение на общия брой левкоцити, ПКК дава информация за количеството на различните видове бели кръвни клетки. Те биват: неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили, и базофили. Броя на клетките от всеки един вид дава много важна информация за имунната система.

Стойности

 • Мъже: 4.5 – 6.2 T/L
 • Жени: 4.1 – 5.5 T/L
 • Деца: 1 седм. – 1 мес. 3.7 – 6.1 Т/L
 • 1 – 3 мес. 2.8 – 4.8 Т/L
 • 3 – 12 мес. 3.6 – 5.2 Т/L
 • 1 – 6 год. 3.7 – 5.7 Т/L
 • 6 – 14 год. 3.8 – 5.8 Т/L
 • > 14 г. момчета: 4.5 – 6.2 Т/L
 • > 14 г. момичета: 4.1 – 5.5 Т/L

СУЕ 

Условия за вземане: На гладно.

Допълнителна информация:

СУЕ(скорост на утаяване на еритроцитите) се ускорява най-често при:  възпалителни процеси, чернодробни увреждания, анемия, бременност, възраст.  Теста е неспецифичен

Референтни стойности:

 • От 0 до 15 год. – до 31мм
 • От 15 до 50год.- до 35мм
 • Над 50 год.- до 39 мм

ДКК-мануално 

Условия за вземане:  Сутрин на гладно

Диференциална кръвна картина представлява микроскопското изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити). Те се делят на следните групи: лимфоцити, моноцити,гранулоцити, базофили и еозинофили. При излседването се определят съотношението на клетките в проценти и тяхната морфология. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.