Вземане и доставяне на материал за откриване на цисти на чревни протозои и яйца на хелминти

Материал, взет от различните части на фецеса (изпражненията) с големина колкото бобено зърно до 1 см.

ІІІ.Вземане и доставяне на материала за изследване на ентеробиоза:

Късче скоч-лента, дълго 5 – 8 см се притиска до перианалните гънки на болния, снема се и се залепва върху предметното стъкло, с, като не трябва да остават въэдушни мехурчета. Приготвеният по този начин препарат се изпраща в лабораторията за изследване.

Всички серологични изследвания за наличие на специфични антитела се извършват с венозна кръв. При определяне на тези антитела, кръвта задължително се взема със затворена система- вакутейнер, която гарантира стерилността на получения материал и безопасноста на пробовземателя. Използват се стерилни, атравматични и апирогенни игли.  За отделянето на серум кръвта се взима във вакутейнери с коагулант /clot activator/