Свържи се с нас!

Работно време: Работно време- 08:00-14:00 ч

Телефон за връзка: 0896 767 687

Имейл: escolap@abv.bg

Работно време: Работно време- 08:00-18:00 ч

Телефон за връзка: 02/483 36 61

Имейл: escolap@abv.bg

Работно време: Работно време- 08:00-13:00 ч

Телефон за връзка: 02/483 30 94

Имейл: escolap@abv.bg