Протромбиново време ( PT ) INR 

Условия за вземане: Сутрин на гладно. Да се изисква информация за провеждана антикоагулантна терапия.

Допълнителна информация:

Представлява времето, за което се съсирва плазмата на пациент, след прибавяне на съответни реактиви. Измерва се в секунди, но резултатът може да се изразява по няколко начина – секунди (sec.), процент (%), INR и др.

Показания за изследване на INR са: лечение с индиректни антикоагуланти, склонност към кървене, тромбоемболични заболявания, ДИК – синдром, нарушена чернодробна функция, преди инвазивни медицински манипулации или операции, вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването.

Стойности:

  • В %: 70-120%
  • INR: 0.8-1.2
  • Секунди (S): 11-15s

aPTT 

Условия за вземане: Сутрин на гладно. Да се изисква информация за провеждана антикоагулантна терапия.

Допълнителна информация:

APTT се отнася към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Известно е още като Кефалин-каолиново време. Представлява скринингов тест за оценка на активността на факторите от системата на кръвосъсирването (ф.XII, XI, IX, VIII, X, V, II и I).

Определянето му има значение при пациенти с проблемно кръвосъсирване- кървене, тромбози, контрол на лечението с нефракционеран хепарин, перорални антикоагуланти и др. Изследва се при съмнение за хемофилия и болест на von Willebrand.

Стойности: 25-38 секунди

Фибриноген

Условия за вземане: Сутрин на гладно. Да се изисква информация за провеждана антикоагулантна терапия.

Допълнителна информация:

Фибриногенът е фактор (фактор I) в процеса на кръвосъсирване. Произвежда се в черния дроб и представлява около 5% от всички белтъци в плазмата.

Определянето на фибириноген има значение при пациенти с проблемно кръвосъсирване- кървене, тромбози и патологични резултати от други коагулационни тестове. Фибриногенът е показател за възпаление (увеличава се в острата фаза на възпалението), както и самостоятелен рисков фактор.

Стойности: 2,0-4,5 g/l

Д димер ( D-dimer )

Допълнителна информация: D-димерът е един от крайните продукти на фибринолизата, получен от разграждането на неразтворим фибрин, стабилизиран от фактор ХІІІа. Той е най-малкия фибрин-деградационен продукт с кръстосани връзки. фибрин-деградационен продукти се образуват при фибриногенолизата и при фибринолизата, а само D-Димира – при фибринолизата. По тази причина D-димерът е много чувствителен маркер за активиране на коагулацията.При здрави лица има налични ниски нива на D-димер в плазмата (референтни стойности: 0.50 μg.Повишени стойности на D-димер се наблюдават при непатологични състояния – тютюнопушене, напреднала възраст, бременност, постоперативно, както и при редица патологични състояния, без да ориентират за наличието на конкретно заболяване

Референтни стойности : до 0.5

Мерна единица : ug/ml