C-реактивен Протеин (CRP)

Условия за вземане: На гладно

Допълнителна информация:

CRP е белтък, който участва в неспецифичната защита срещу инфекциозни организми и остатъчни продукти от клетки. Повишава се в отговор на възпалителни процеси. Стойностите на CRP, които се измерват с по- високочувствителни методи са индикатор за кардиоваскуларен риск.

CRP е един от най-силните острофазови белтъци, чиято концентрация може да се увеличи до 1000 пъти след остър миокарден инфаркт, стрес, травма, инфекции, възпаление, операции или неопластични процеси. CRP се използва за оценка на активността на възпалителни заболявания; за откриване на съпътстващи инфекции при системен лупус, левкемии, след операции; отхвърляне на бъбречен трансплантант; неонатална септицемия и менингит и др. Важно е да се отбележи, че CRP е много динамичен показател, възможно е да се увеличи или намали в пъти за няколко дни.

Стойности: до 6,0 mg/l

Анти-Стрептолизинов Титър (ASO; AST) 

Условия за вземане: На гладно.

Допълнителна информация:

Излседва се Концентрация на антистрептолизинови антитела в кръвта. Позитивира се при заболявания в резултат на стрептококова инфекция – ревматизъм, постстрептококов гломерулонефрит, еризипел. Провежда се обикновено заедно с микробиологично изследване, целящо изолиране на бактериалния причинител.

Стойности: < 200 kU/L

Ревма Фактор (RF) 

Условия за вземане: На гладно.

Допълнителна информация:

Ревматоиден фактор (RF) e автоантитяло, насочено срещу собствени IgG молекули, които сами по себе си също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, RF образува имунни комплекси, които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит. RF теста е общ скриниращ тест.

Ревматоиден фактор (RF) по класове Това е по-съвременно изследване. Дава точен количесвен израз в U/ml поотделно за RF-IgМ , RF-IgG и RF-IgА.

RF e важно да се изследва при диагностицирането на ревматоиден артрит (РА). Може да се открие и при други възпалителни ревматични заболявания и при някои неревматични болести. Среща се също при клинично здрави хора над 60 години. RF се открива при 60-80% oт болните с доказан ревматоиден артрит и при около 25% от пациентите в самото начало на заболяването, което ограничава значението му за ранната диагностика.

Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )

Допълнителна информация: IgA се намира главно в лигавицата на червата, слюнката, сълзите, кърмата, дихателните пътища и пикочно-половите пътища и помага за предотвратяване на колонизацията от патогени. Антителата IgA представляват 10-15 % от всички антитела. Те се произвеждат от имунната система в отговор на наличието на различни бактерии, вируси или заболявания в организма. Въпреки това, поради определени здравословни състояния някои хора не са в състояние да произвеждат или произвеждат много ниско количество IgA антитела, което води до IgA дефицит. Този дефицит може да доведе до автоимунни заболявания, левкемия, бъбречни и чревни заболявания. При някои хора, поради определени здравословни състояния като ревматоиден артрит, лупус, цироза и хепатит, нивата на IgA антителата са твърде високи.

Високи нива на имуноглобулина се срещат при :

– Алергии

– Хронични инфекции

– Автоимунно заболяване като ревматоидно заболяване, лупус или цьолиакия

– Заболяване на черния дроб

– Възпалително заболяване на червата

– Ракови заболявания като лимфом или левкемия

– Ниските нива на IgA могат да са показателни за следните състояния;

– Диабетни усложнения

– Бъбречно заболяване или бъбречна недостатъчност

– ХИВ/СПИН

Референтни стойности : 0.7-4.0

Мерна единица: g/l

Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )

Допълнителна информация: IgM (Имуноглобулин М) са основните антитела, получени по време на първоначалния контакт на човешкия организъм с даден антиген. IgM са антителата, първоначално синтезирани от имунната система на плода или новороденото. IgM не преминава през плацентата от майката към плода. Поради тези причини, установяването на специфични имуноглобулин М антитела е полезно при оценка на стадия на инфекция.При остра инфекция са налични са имуноглобулин М антитела, докато при хронична инфекция преобладават IgG антитела.Повишаването на IgM се наблюдава при различни инфекциозни или възпалителни състояния. Нивото на IgM обикновено се повишава при ранна билиарна цироза. Намаляването на имуноглобулин М се регистрира при вродена или придобита хипогамаглобулинемия, клинично характеризираща се с повтарящи се бактериални инфекции.

Референтни стойности : 0.4-2.3

Мерна единица :g/l

Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )

Допълнителна инфромация: IgG (Имуноглобулин G) има множество функции в организма. Той може да неутрализира бактериалните токсини. Значителното понижаване на нивото на IgG, поради вродено или придобито заболяване, увеличава податливостта на организма към бактериални инфекции.По този начин при пациенти с повтарящи се инфекции трябва да се провери нивото на серумните имуноглобулини,

Повишените нива на IgG се откриват при пациентите вследствие на среща с различни инфекциозни или възпалителни процеси. Наличието на специфични IgG антитела или наличието на специфични имуноглобулин М (IgM) антитела допринася за серологичната диагноза на остра или хронична инфекция.Повишаване нивата на IgG се среща при автоимунни заболявания като множествена склероза, автоимунни хронични хепатити, лупус и други.

IgG (Имуноглобулин G) съставлява 75% от плазмените имуноглобулини. Те са основни антитела на човешкия хуморален имунитет.Именно заради това изследването му дава оценка на хуморалния имунитет, диагностика и мониторинг на терапията при IgG-секретиращ миелом, оценка на риска от инфекции, особено при деца и пациенти с лимфоми.

Референтни стойности : 7-16

Мерна единица :g/l

Имуноглобулин A ( IgA )

Допълнителна информация: Ревматоиден фактор (RF) е автоантитяло, насочено срещу собствени IgG молекули, които сами по себе си също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, RF образува имунни комплекси, които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит. Ревматоиден фактор (RF) по класове Това е по-съвременно изследване. Дава точен количесвен израз в U/ml поотделно за RF-IgМ , RF-IgG и RF-IgА.

RF-IgA е с прогностично значение за:

Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст, безсимптомни, но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF.Често появата на IgA изотип предшества появата на RF от изотип IgM.Преобладаващо се наблюдава комбинация от двата изотипа – IgA + IgM.Високите нива на IgA предполагат по-бърза прогресия и по-неблагоприятен ход на болестта. Оправдана е по-агресивна терапия.

RF-IgG според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит

Референтни стойности за IgA IgG IgM : под 20 IU/ml

Условия за вземане: Няма специални условия за вземането на кръв

Имуноглобулин Г ( IgG )

Допълнителна информация: Ревматоиден фактор (RF) е автоантитяло, насочено срещу собствени IgG молекули, които сами по себе си също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, RF образува имунни комплекси, които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит. Ревматоиден фактор (RF) по класове Това е по-съвременно изследване. Дава точен количесвен израз в U/ml поотделно за RF-IgМ , RF-IgG и RF-IgА.

RF-IgA е с прогностично значение за:

Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст, безсимптомни, но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF.Често появата на IgA изотип предшества появата на RF от изотип IgM.Преобладаващо се наблюдава комбинация от двата изотипа – IgA + IgM.Високите нива на IgA предполагат по-бърза прогресия и по-неблагоприятен ход на болестта. Оправдана е по-агресивна терапия.

RF-IgG според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит

Референтни стойности за IgA IgG IgM : под 20 IU/ml

Условия за вземане: Няма специални условия за вземането на кръв

Имуноглобулин M ( IgM )

Допълнителна информация: Ревматоиден фактор (RF) е автоантитяло, насочено срещу собствени IgG молекули, които сами по себе си също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, RF образува имунни комплекси, които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит. Ревматоиден фактор (RF) по класове Това е по-съвременно изследване. Дава точен количесвен израз в U/ml поотделно за RF-IgМ , RF-IgG и RF-IgА.

RF-IgA е с прогностично значение за:

Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст, безсимптомни, но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF.Често появата на IgA изотип предшества появата на RF от изотип IgM.Преобладаващо се наблюдава комбинация от двата изотипа – IgA + IgM.Високите нива на IgA предполагат по-бърза прогресия и по-неблагоприятен ход на болестта. Оправдана е по-агресивна терапия.

RF-IgG според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит

Референтни стойности за IgA IgG IgM : под 20 IU/ml

Условия за вземане: Няма специални условия за вземането на кръв

HLA-B27

Допълнителна информация: HLА-В27 генът се среща при 6 – 10 % от човешката популация (HLA-B 27 положителен). Наличието на HLA-B 27, обаче, е много по-често сред болни със спондилоартропатии, особенно анкилозиращия спондилит. Той се среща при около 95% от болните с анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев), при 80% от болните със синдром на Reiter, при 70% от болните с псориатичен артрит и при 50% от спондилитите, асоциирани с хронични възпалителни болести на дебелото черво. Тези болести са известни още като серонегативни (за ревматоидни фактори) спондилоартропатии. При наличие на клинична симптоматика се препоръчва търсенето му насочено, с цел ориентация за диагнозата.

Референтна Стойност : Negative (-)