Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

"Ескулап" ЕООД

„Ескулап“ е самостоятелна медико-диагностична лаборатория. Дейността ѝ е базирана на Медицинския стандарт по Клинична лаборатория и правилата за добра медицинска практика. При нас можете да направите своите клинични изследвания.

Services

Test

Results

    
    
    
    


Results

    
    
    
    


ResultsHome Visits