Имунология

Наименование
C-реактивен Протеин (CRP)
Анти-Стрептолизинов Титър (ASO; AST) 
Ревма Фактор (RF) 
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )
Имуноглобулин A ( IgA )
Имуноглобулин Г ( IgG )
Имуноглобулин M ( IgM )
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )
HLA-B27