Имунохематология

Наименование
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)
Определяне на подгрупи на А антигена
Ало Еритроантитела
Студови еритроантитела