Hematology

Наименование
ПКК-Пълна кръвна картина
СУЕ
ДКК-мануално
Морфология на еритроцитите-микроскопско изследване